Dokumenty ke stažení

 

DOKUMENTY K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU KE STAŽENÍ

1.1. místo pobytu na území ČR
u občana ČR se jedná o místo trvalého pobytu (dle občanského průkazu);
pro cizince se jedná o místo trvalého, přechodného a dlouhodobého pobytu (cizinci ze zemí EU dodají ještě souhlas své země; cizincům mimo země EU a žijícím v ČR, rozhodne o možnosti získat ZP Okresní ředitelství policie České republiky).
1.2. Stanovený věk
21 let (pro všechny skupiny ZP);
18 let - jen skupiny ZP „B“- sport, „C“ – lov;
16 let („C“ - lov, musí být ve škole nebo učilišti, kde je zařazena výuka myslivosti);
15 let (skupina „B“ – sportovní, musí být člen sdružení, které se zabývá střelbou).
1.3. Zdravotní způsobilost
nechat si u svého praktického lékaře vystavit „posudek o zdravotní způsobilosti“;
praktický lékař vydá žadateli potřebný formulář, který žadatel vyplní a na základě vyšetření doporučí nebo nedoporučí ZP také praktický lékař
1.4. Svéprávnost
může za sebe jednat;
vlastní platný občanský průkaz.
1.5. Trestní bezúhonnost
nesmí být pravomocně uznán vinným z trestného činu (činů), vyjmenovaného v zákoně o zbraních č. 119/2002 sb.;
výpis z rejstříku trestů žadatel o ZP nepotřebuje(trestní bezúhonnost zjišťuje PČR);
cizinci dodají ještě potvrzení své země o beztrestnosti
1.6. Spolehlivost
 nesmí prokazatelně nadměrně požívat alkoholické nápoje nebo návykové látky;
nesmí svým jednáním představovat nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost;
podrobně řeší spolehlivost § 23 zákona 119/2002 o zbraních a střelivu.

2. ODBORNÉ PODMÍNKY
2.1. Příprava ke „Zkoušce z odborné způsobilosti“

Dobře se připravit na zkoušku odborné způsobilosti je nutností. Důležité je naučit se a pochopit všechny testové otázky. Za nejdůležitější část zkoušky pro bezpečnost a do života se zbraní, považujeme prokázání bezpečné manipulace se zbraněmi. Zde je potřeba zvládnout stanovené postupy.
Příprava ke zkoušce by měla zahrnovat seznámení s procesem získání zbrojního průkazu, a seznámení se s obsahem přípravy ke zkoušce.
2.1.1. Seznámit se s procesem k získání zbrojního průkazu
obsah přípravy ke zkoušce, finanční záležitosti;
místo přípravy ke zkoušce (dobrovolné);
termín, obsah, možnosti a garance přípravy ke zkoušce (dobrovolné);
 podání přihlášky na svém Okresním ředitelství policie ČR (na místě vyplnit);
 termín a místo vykonání zkoušky (na OŘ PČR, zašle nejpozději 10 dnů před zkouškou);
nechat se vyfotit (fotka) (po vykonání zkoušky);
od praktického lékaře nechat potvrdit posudek (dodá tiskopis, až po vykonání zkoušky);
odevzdat dokumenty na Okresním ředitelství PČR (protokol o výsledku zkoušky, žádost o vydání ZP, posudek od lékaře, 2 fotky);
vyzvednout na OŘP zbrojní průkaz (po písemném vyzvání).
2.1.2. Seznámit se s obsahem přípravy na zkoušky odborné způsobilosti
možnosti přípravy (čas, prostor, vybavení, přístupnost, garance);
teoretická část (testové otázky, objasnění, možnost procvičování);
manipulace se zbraní (jaké zbraně, postupymanipulace, možnost procvičování);
ostrá střelba (vzdálenosti, čas, terč, zbraně, možnost procvičování).
2.2.Zkouška odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu“
2.2.1. Teoretická část zkoušky odborné způsobilosti

test, obsahující 30 otázek ze zákona o zbraních a souvisejících vyhlášek;
potřeba získat stanovený počet bodů z testu, dle skupin zbrojního průkazu;
podrobně je uvedeno v zákoně o zbraních a střelivu a vyhláškách
2.2.2. Praktická část zkoušky odborné způsobilosti
2.2.1. Manipulace se zbraní (zbraněmi)
umět zkontrolovat zbraň (zbraně) zda není nabita a uvést ji do bezpečného stavu;
umět připravit zbraň (zbraně) ke střelbě, „odstřílet“ školním nábojem, ukončit „střelbu“;
umět odstranit drobné závady u zbraně (zbraní), které při střelbě mohou vzniknout;
umět rozebrat a složit zbraň (zbraně) k čištění nebo kontrole technického stavu.
2.2.2.2. Ostrá střelba na terč
zasáhnout 4 x z 5 ran, hodnocené části terče (kruhy);
vzdálenost terče pro pistoli je 10 nebo 15 metrů (podle skupin);
vzdálenost terče pro pušky (malorážka, brokovnice) je 25 metrů, terč malorážkový.